Voorwaarden

Springkastelen

Hoe en waar plaats ik een springkasteel?

Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden, plaats het bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras. Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.

Houdt rekening met een ruimte van minstens 1,5 meter achter het kasteel voor de plaatsing van de motor. Bij stevige wind moet het kasteel in de grond verankerd worden.

Plaats de opening van het kasteel steeds zo dat u altijd toezicht kan houden.

Wat moet ik voorzien als ik een springkasteel huur?

De motor van het springkasteel moet aangesloten worden op stroom met 16 A en 220 V. Bij gebruik van een verlengsnoer moet dit voldoen aan deze specificaties. Rol een verlengsnoer op een haspel steeds volledig af om oververhitting te voorkomen.

Wat met de betaling?

deze dient steeds bij levering betaald te worden of via onderstaand rekening nummer betaald te worden alvorens de structuren afgeleverd worden.

Rekening nummer:
IBAN BE67 7360 3059 6187
BIC  KREDBEBB

Bij Annulatie:

Bij annulatie dient er 50% van de totale huurprijs betaald te worden als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst.

Is een springkasteel veilig?

Springkastelen zijn perfect veilig zolang u een aantal regels in acht houdt:

Zorg steeds voor toezicht door minstens 1 volwassene.
Laat nooit meer kinderen toe op het kasteel dan voorgeschreven.
Laat geen kinderen toe die ouder zijn dan de toegelaten maximum leeftijd.
De kinderen moet altijd hun schoenen uitdoen.
Het is niet toegelaten aan de muren van het kasteel te hangen.
Laat geen extra speelgoed, scherpe voorwerpen, snoep of drank toe op het kasteel.
Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen.
Wat met de verzekering?

De huurder is aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Het is aangeraden een extra verzekering af te sluiten.

Hoe Kies je:

Hoeveel kinderen kunnen er verantwoord in spelen?
Wat is de maximum toegelaten Leeftijd?
Is het kasteel overdekt of niet?
Heb je graag ingewerkte obstakels en/of hindernissen?
Met bovenaan een dier of clown vinden kinderen leuker.
Wat moet ik doen bij slecht weer?

Bij een korte bui laat u het springkasteel gewoon opgeblazen in de regen staan. Bij een langere regenperiode laat u het kasteel best af en legt u het op een droge plaats. Nadien blaast u het gewoon droog.

Laat een springkasteel nooit in afgelaten toestand in de regen liggen, maar plooi dit liever eenmaal toe.

In een notendop:

B E L A N G R I J K

Kinderen nooit zonder toezicht in het kasteel laten spelen
De kinderen niet op de muren en de dwarsbalken laten klimmen
De springkastelen niet betreden met schoeisel !
Het springkasteel dient te worden geplaatst op een vlakke, zachte ondergrond vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas…)
Bij voorkeur op gras installeren. Indien het kasteel op vraag van de huurder toch op een harde ondergrond dient geplaatst te worden, zorgt de huurder zelf voor het nodige materiaal om het kasteel vast te zetten
Rond het springkasteel moet minstens 1 meter tussenruimte voorzien zijn
Het regenzeil geeft geen garantie dat het springkasteel volledig droog zal blijven
Er mag niet gegeten worden in het springkasteel !
Indien het springkasteel grondig gereinigd dient te worden door overtreding van de regels, dan worden de kosten doorgerekend aan de huurder !

WAT HEEFT U NODIG?

- Electriciteit van 220 volt, minstens 16Amp, met verlenging tot aan de achterkant van het kasteel
- De doorgang naar de plaats waar het kasteel moet staan moet voldoende breed zijn. Geen trappen of andere obstakels. Een opgevouwen springkasteel is een redelijk groot, zwaar en moeilijk handelbaar pak. Als er toch trappen zijn, moet er gezorgd worden voor extra hulp, zoniet kan de verhuurder de huur nog schorsen.
- Indien er meerdere stuks gehuurd worden moet er spreiding mogelijk zijn op het electriciteitsnetwerk om uitvallen van de stroom te vermijden.

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

- Kasteel volledig openvouwen
- Blazer op de slurf van het springkasteel plaatsen
- Vastmaken en goed aanspannen d.m.v. de spanband
- Pas daarna de stekker in het stopcontact stoppen
- Springkasteel vastmaken met de bijgeleverde piketjes
- Afdekken van electriciteitsaansluiting mag en is zelfs aangeraden bij regenweer. De motor mag evenwel nooit afgedekt worden.

A A N D A C H T

- Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen.
- Indien het springkasteel niet opgeblazen is bij regen : water aflaten, muren en torens naar binnen plooien en het springkasteel dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen. Om het springkasteel sneller af te laten kunt U de tweede tube openen.
- Kasteel nooit aflaten als er nog kinderen in het kasteel aanwezig zijn.

C O N T A C T

Onze gegevens:

JERO-RENT
Boudewijn Van Herck
Wolfstee 17
2200 Herentals
BE0502417339

Tenten

Bij het plaatsen van een tent van meer dan 50 personen dienen volgende veiligheidsprincipes gerespecteerd te worden.

 • Tenten moeten min. 3 m van elk gebouw geplaatst worden.
 • Rondom de tent moet steeds een vrije doorgang blijven. 
 • Het is verboden om tenten op te stellen boven ondergrondse hydranten of
  op een afstand van minder dan 1 m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.
 • minimumbreedte van de toegang voor brandweer is 4m en 4 m hoog.  Geen enkele tent mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
 • Voor de tenten is het maximum aantal toegelaten personen gelijk aan 1,4 personen per vierkante meter totale nuttige oppervlakte (kleedkamers, toiletten, togen worden hierin niet meegerekend).
 • Elke tent moet minstens:
  • één uitgang hebben bij een bezetting van minder dan 50 personen
  • twee uitgangen (diagonaal) hebben bij een bezetting van 50 tot 250 personen
  • 3 uitgangen hebben bij een bezetting vanaf 250 tot 500 personen
  • per 500 personen extra moet er een extra uitgang voorzien worden.
 • Nuttige breedte van (nood)uitgangen en evacuatiewegen
  • De werkelijke nuttige breedte moet een veelvoud zijn van 60 cm en moet tenminste 80 cm. bedragen voor evacuatiewegen en -deuren.
  • Uitgangswegen en -deuren moeten in totaal een nuttige breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan het maximum aantal in de tent toegelaten personen maal 1,25.
 • In tenten met een capaciteit vanaf 100 personen moet er een alarmsysteem beschikbaar zijn, waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet de tent zo spoedig mogelijk te verlaten.  In de meeste gevallen wordt hiervoor een megafoon gebruikt..
 • Tentzeilen moeten uit zelfdovend of onbrandbaar materiaal bestaan (brandklasse A2 - M2).
 • Er moeten bijkomende brandblustoestellen geplaatst worden (1 poederblusser per
  150 m2, met een min. van twee toestellen). In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.
 • indien de onmiddelijke omgeving van de geplaatste tent verankering niet toestaat, of niet naar behoren, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door elementen die zich buiten ons bereik bevinden. In dit geval is de huurder aansprakelijk voor alle schade die hij/zij heeft opgelopen.
 • In de tent moet er overal voldoende veiligheidsverlichting zijn (min. lichtsterkte van 1 lux).
  De uitgangen en de nooduitgangen moeten voorzien zijn van veiligheidsverlichting, die duidelijk de uitgangen verlichten. Deze moet onmiddellijk werken na stroomuitval.
 • Vloerbekleding (ook eventueel tapijt) van de tent moet een moeilijke vlamvoortplantingssnelheid (brandklasse A3 - M3) hebben. 
 • Textielstoffen in de tent en op de evacuatiewegen zijn VERBODEN, met uitzondering van de stoffen die een brandvertragende behandeling hebben ondergaan (brandklasse A1).   Horizontaal aangebrachte doeken zijn volledig verboden.
 • Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.
 • Open vuren zijn verboden! (zoals kaarsen, fakkels, ...).
 • Indien roken wordt toegestaan moeten er voldoende zelfdovende asbakken ter beschikking worden gesteld.
 • 1 toilet heren/dames per 25 m2 nuttige oppervlakte.
 • De bijkomende elektrische installatie die aangebracht wordt, moet voldoen aan de huidige wetgeving (A.R.E.I.).
 • Het gebruik van extra verwarmingstoestellen met vloeibaar gemaakte petroleumgassen is verboden.
 • Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt moeten worden, dienen deze gasflessen opgesteld te worden buiten de tenten, de opslagplaats dient afgesloten te worden voor het publiek, bij voorkeur met hoge hekken.
 • Voor de voeding van kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan.  De opslagplaats van deze brandstoffen zal steeds buiten de tent voorzien worden. 
 • Het is verboden in tenten muziek te maken zonder voorafgaandelijk een muziekvergunning aan te vragen.
  De wettelijke voorschriften en uitvoeringsbesluiten betreffende de bestrijding van geluidshinder moeten stipt nageleefd worden.  Er moeten maatregelen genomen worden ter voorkoming van de verstoring van de openbare orde en rust.
 • In de onmiddellijke omgeving van, en in de tent moeten er voldoende afvalbakken beschikbaar zijn.  Het moet mogelijk zijn de afval selectief in te zamelen.

 Kijk ook eens naar:

Valid XHTML 1.0 Strict